Kulak Zarı İltihabı (Myringitis)
Otitis eksternanın zara ulaşmasıyla veya virüslere bağlı olarak Kulak Zarı İltihabı şeklinde meydana gelebilir. Sekonder infeksiyona mani olmak için antibiyotik ve analjezik verilir. Çok ağrılı durumlarda steril şartlarda parasentez yapılabilir.

Orta kulak iltihabı(otitis media):
Sürelerine göre otitler; ilk 3 hafta süresince olanlar akut, 4-12 hafta kadar sürenler subakut ve 12 haftadan daha uzun sürenler kronik otitis media olarak adlandırılır.

Otitis media (OM) çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarından (ÜSYE) sonra en sık görülen ikinci hastalıktır. Orta kulaktaki herhangi bir enflamasyon otitis media olarak tanımlanmaktadır. OM etiyolojiye, süresine ve semptomlarına, fizik muayene bulgularına göre çesitli sınıflara ayırılabilir. Akut otitis media (AOM) aşağıdaki semptomların bir veya daha fazlası ile beraber hastalığın hızlı gelişmiş olduğunu ifade eder.

 • Otalji (Kulak ağrısı)
 • Ateş
 • Otore (Kulak akıntısı)
 • Yeni gelişmiş iştahsızlık
 • Huzursuzluk
 • Kusma
 • İshal

Bu semptomlara kulak zarının anormal otoskopik bulgularının eşlik etmesi şarttır. Bu anormal bulgular kulak zarı İltihabı ile aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Bombeleşmiş zar görüntüsü
 • Kızarıklık
 • Orta kulakta effüzyon görüntüsü
 • Pnömotik otoskopide azalmış zar hareketliliği

AOM tekrarlayan bir hastalıktır. 7 yaşına kadar tüm çocukların üçte birinden fazlası en az 6 AOM atağı geçirmektedir. Effüzyonlu otitis media (EOM) ya da eski adı ile seröz ya da sekretuar otitis media (SOM) enfeksiyon belirti ve bulgularının (ateş, kulak ağrısı, huzursuzluk vs.) eşlik etmediği herhangi bir orta kulak effüzyonu olarak tanımlanabilir. Sıklıkla EOM, AOM sonrasında gelişmektedir. Kronik süpüratif otitis media (KOM) ise orta kulağın 6 haftadan daha uzun süren kronik inflamasyonudur.

Effüzyonlu Otitis Media (Seröz Otitis Media, Sekretuar Otitis Media):
Efüzyonlu otitis media, orta kulakta iltihapsız sıvı birikimi anlamına gelir (Efüzyon, sıvı demektir.) Genellikle komplikasyon geliştirmeden kendiliğinden iyileşir. Lokal ve sistemik inflamasyon bulguları olmaksızın iletim tipi işitme kaybı gelişir ve kulak zarı İltihabı olarak kategorilendirilir.

EOM, akut enfeksiyon belirti ve bulguları (kulak ağrısı, ateş vs.) ortaya çıkmaksızın, sağlam kulak zarı arkasında sıvı birikimi ile karakterize ve her yaşta görülmekle birlikte sıklıkla 3-6 yaşlarında görülen bir hastalıktır.

Orta kulağa normal koşullarda, yutkunma esnasında östaki borusundan hava gelir. Orta kulak efüzyonunda östaki borusu tıkalıdır ve orta kulağa hava gelemez (nezle, grip, geniz eti). Kulak zarı arkasında sıvı birikir ve kulakta tıkanıklık ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde bazen uçak seyahati veya dalış sporları sonrası basınç değişikliklerine bağlı bazen de geniz ve burunu tıkayan çeşitli hastalıklar (burun eğriliği, geniz eti, tümör) nedeniyle oluşabilir.

Modern ventilasyon tüplerinin kullanımı, günümüzde izlem ve medikal tedaviye yanıt vermeyen kronik EOM tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. EOM’nin cerrahi tedavisinde östaki tüpünün işlevini düzeltmek ve yinelenen enfeksiyon riskini azaltmak amacı ile kullanılır.

Akut Supuratif Otitis Media:
Akut, bakteriyel ve eksudatif orta kulak enfeksiyonudur. En sık rastlanan patojenler; pnömokok, hemofilus influenza, moraksella kataralis ve streptokokdur. Bu etkenlere yönelik antibiyotikler sistemik olarak verilir.

Kronik Supuratif Otitis Media:
Orta kulak ve mastoiddeki 12 haftadan daha uzun süren bir infeksiyöz hastalıkla birlikte kalıcı bir timpanik membran perforasyonunun olmasıdır. Genellikle aralıklı veya devamlı bir kulak akıntısı vardır. Tedavide kulak mikroskop altında temizlenir, topikal kulak damlaları verilir. Sigara, allerji, septal deviasyon, kronik sinüzit, kronik tonsilit, kontrol edilemeyen diabet gibi altta yatan sebepler düzeltilir ve cerrahi tedavi uygulanır.

kaynak: Kulak Burun Boğaz ve Göz Cerrahisinde Bakım / MEB
Okunma: 2865

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir