Göz Kapağı Enfeksiyon Çeşitleri
Göz kapağı enfeksiyon çeşitlerinden bazıları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Hordeolum: Kapakta bulunan bezlerin enflamasyonudur. Kirpik follikülleri, zeiss bezi, moll bezlerinden birinin pürülan enfeksiyonu olduğunda dış arpacık olarak tanımlanırken; meibomian bezinin akut süpüratif enfeksiyonu olduğu durumlarda ise iç arpacık olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla etken stafilokoklardır. Tedavide sıcak pansuman, antibiyotikli pomadlar uygulanabilmektedir. Şalazyon; Meibomian bezinin kistik, kronik granülamatöz enflamasyonudur. Ayırıcı tanıda sebase bez karsinomlarına dikkat etmek gerekir. Tedavisinde topikal antibiyotikler ve sıcak pansuman denenmelidir. Tıbbi tedaviden fayda görmeyen hastalara cerrahi eksizyon önerilmelidir.

Preseptal Selülit: Göz kapağının orbital septumunun önündeki enfeksiyonudur. Göz kapağında eritem , ödem, ısı artışı ile karakterizedir. Orbital selülitden farklı olarak göz hareketlerinde kısıtlılık ve hareketle ağrı yoktur.Proptozis izlenmez.(6) En sık etkenleri; Staf Aureus, Streptokoklar ve H. İnfluenza dır. Tedavisinde oral antibiotikler kullanılmaktadır.

Herpes zoster oftalmikus: geçirilmiş su çiçeği enfeksiyonun takiben duyu ganglionunda latent olarak bulunan varisella zoster virüsünün reaktive olması ile gelişir. Genellikle altmışlı yaşlardan sonra tek taraflı olarak ortaya çıkar, trigeminal sinir boyunca oluşan sırasıyla makülopapüler rash bunu takiben oluşan vezikül, püstül ve en son üzeri kabuklu lezyonlarla seyreder. Etkilenen dermatomda ağrı genellikle şiddetlidir. Tedavisinde topikal ve sistemik olarak asiklovir veya gansiklovir gibi antiviraller kullanılmaktadır.

Herpes simpleks: Çocukluk çağında tek taraflı birbirine yakın veziküler lezyonlarla seyreden HSV’ye bağlı olarak oluşan enfeksiyondur. Direkt inokülasyon veya trigeminal ganglionda latent kalan virüsün reaktivasyonu sonucu gelişmektedir. Oküler tutulum varsa tedavisinde topikal ve sistemik olarak asiklovir veya gansiklovir gibi antivirallerden faydalanılabilir.

İmpetigo: Grup A beta-hemolitik streptokoklar veya Staphylococcus aureus sebep olduğu nadir görülen yüzeyel bir cilt enfeksiyonudur. Karakteristik bal rengi bir krut oluşturan küçük vezikül veya püstüller şeklinde görülür. Tedavisinde topikal antibiyotikler çoğu zaman yeterlidir.

Erizipel: Streptokokus pyogenes enfeksiyonu sonucu görülen selülit tablosudur.

Kontak Dermatit: Alerjiye eğilimli olan hastalarda kozmetikler, özellikle içinde benzalkonyum klorid gibi koruyucu içeren göz damla ve pomadları kullanmış olanlarda allerjik reaksiyon sonucunda oluşur. Başlangıçta göz kapağında kızarıklık ve şişme oluşan hastalarda geç dönemde göz kapağında kabuklanma ve şiddetli kaşıntı olur. Tedavisinde sebep olan ajanın ortadan kaldırılması ve steroidli pomadlar etkilidir.

Ödem: Üst göz kapak derisi subkutan dokusunun ince yapısı nedeniyle kolay sıvı birikir ve ödeme neden olur. Hordeolum, erizipel, ekzema, paranazal sinüs enfeksiyonları, orbital sellülit gibi enfeksiyöz sebepler nedeniyle göz kapaklarında ödem görülebileceği gibi kalp ve böbrek yetmezliğine bağlı da non inflamatuvar ödem görülebilir. Akut alerjik ödem ise genellikle böcek sokmaları ve ürtiker gibi sebeplerle oluşabilir.

kaynak: Göz Kapağı ve Hastalıkları / Derman
Okunma: 8625

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir